Historia regionu

Orzysz w czasie „Wielkiej Wojny” cz. 1

orzysz

1 sierpnia 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. Jeszcze tego samego dnia pierwsze podjazdy kozackie przekroczyły granicę Prus Wschodnich… Orzysz (Arys) niewielkie, garnizonowe miasteczko mazurskie, położone w powiecie piskim, w Prusach Wschodnich.

 

Czytaj więcej...

Ekshumacja mogiły w Szwejkówku

szwejkowko1
Mogiła z ok. 1915 r.
"Rankiem 7 września 1914 r. 1 Dywizja Piechoty w której składzie jest m. in. 43 Pułk Piechoty i 16 Pułk Artylerii Polowej wyrusza szybkim marszem przez Kociołek Szlachecki i Szwejkowo w kierunku na Orzysz. Silny ogień artylerii rosyjskiej z okolic Lisiej Góry powstrzymuje dalszy atak na Orzysz.

Przez całą noc z 7/8 września 1914 r. trwa wymiana ognia artyleryjskiego. W tym czasie Dywizja przygotowuje się do natarcia. Z Białej Piskiej nadciągał 3 Pułk Grenadierów i po połączeniu sił nastąpił atak wojsk niemieckich na pozycje rosyjskie. Główny ciężar walk spoczywał na 43 Pułku Piechoty z Królewca, który atakował pozycje rosyjskie  w rejonie Lisiej Góry. Po ich zdobyciu 1 i 3 Pułk Grenadierów atakował miasto Orzysz i w dniu następnym miasto zostało zdobyte. Zwycięstwo zostało okupione dużymi stratami np. 43 Pułk Piechoty miał 42 zabitych, 106 rannych i 3 zaginionych. Do niewoli dostało się ok. 1000 żołnierzy rosyjskich."

Czytaj więcej...

Grób Otto Boost’a na cmentarzu w Farynach

farynyCmentarz ewangelicko-augsburski w Farynach najprawdopodobniej sięga czasów pierwszych osadników (II poł. XVII w.). Dzieje nekropolii nie są znane, poszukiwane są fakty związane z historią miejsca, zwłaszcza okresu sprzed II wojny światowej. Jako najstarszy obiekt historyczny charakteryzuje miejscowość i mówi niejako o korzeniach Faryn, gdyż na cmentarzu znajdują się mogiły przeważnie dawnych mieszkańców (niemieckich Mazurów).

Czytaj więcej...

Rys historyczny piskich fortyfikacji

schron_ruciane

Lokacja piskich fortyfikacji nowożytnych wiąże się z walkami stoczonymi tu w 1914 roku. Jako pierwsze, skuteczny opór w oparciu o polowe fortyfikacje na wzgórzach pod Snopkami, stawiły wycofujące się po klęsce tannenberskiej wojska rosyjskie. Wzgórza te zdobyto dopiero po dokonaniu obejścia od południa. Ten dogodny do obrony teren wkrótce po zdobyciu musieli wykorzystać Niemcy.

 

 

 

Czytaj więcej...

Stalag I F/Z Fischborn

obeliskStalag I F/Z Fischborn (-1938 Dlottowen) 1941-3/6.1944

Wizja terenowa. Lipiec 2005 r.

W pobliżu szosy Pisz - Kolno, ok. 200m przed mostem na Wincencie, obecnie zarośnięty, stoi obelisk. Obelisk upamiętnia istnienie w tym miejscu obozu jenieckiego i oddaje hołd żołnierzom radzieckim w nim zamordowanym (obelisk to część pomnika poświęconego poległym w I Wojnie Światowej mieszkańcom powiatu piskiego znajdującego się obok bramy kościelnej na  Poststrasse (obecnie Kopernika) w Piszu).

Czytaj więcej...

Ekshumacje w Piszu i okolicy

Mogiła przy wieży ciśnieńW dn. 8-9 lipca 2010 r. grupa ekshumacyjna z Firmy Macieja Milaka ze Zduńskiej Woli przeprowadziła ekshumacje dwóch mogił z I wojny światowej.

W Piszu przy ul. Gdańskiej 11 (przy wieży ciśnień) i w Karwiku na prywatnej posesji.

 

Czytaj więcej...

Osada nawodna w okolicach Orzysza

Archeo_rycina
ZAPOMNIANY EPIZOD Z DZIEJÓW ORZYSZA ORAZ JEGO NASTĘPSTWA
 
Na początku lat sześćdziesiątych XIX w. podjęto decyzję o budowie w Orzyszu dużego młyna wodnego.

Czytaj więcej...

Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.