Historia regionu

Podróż historyczna 9 BBKPanc. z Braniewa

znaczek
W dniu 26 czerwca 2014 r. grupa żołnierzy z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego odbyła wycieczkę do Puszczy Piskiej. Żołnierze zwiedzili Skład Materiałowy w Szerokim Borze, schrony po byłej kwaterze dowodzenia Luftwaffe oraz fortyfikacje z okresu II wojny światowej znajdujące się na Trasie Historycznej "Piska Pozycja Ryglowa" w Piszu.

Widowisko historyczne - Bitwa o most

 Bitwa o most

Kilkudziesięciu zapaleńców z grup rekonstrukcyjnych „WOLF” oraz „Jack of Diamonds” przy współudziale członków Stowarzyszenia Historycznego „Piska Pozycja Ryglowa” zgotowało mieszkańcom Pisza widowiskowe starcie wojsk niemieckich i amerykańskich.

Czytaj więcej...

Robert Kempa o "Wielkiej wojnie 1914/18"

Szlak 1 wojna światowa

Za rok przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Na jesieni 2012 r. Urząd Marszałkowski w Olsztynie zorganizował konferencję dla przedstawicieli lokalnych samorządów w sprawie przygotowywanego projektu wspólnego produktu turystycznego, jakim mógłby się stać szlak turystyczny związany z wojennymi wydarzeniami.

Czytaj więcej...

Ofensywa zimowa 1945

zima 1945Po przełamaniu przez 2 Front Białoruski taktycznej strefy obrony nad Narwią, 22 I 1945 roku Hitler zezwolił na częściowe wycofanie się i obsadzenie pozycji obronnych w głębi Prus. Wcześniej rozpoczęła się spóźniona ewakuacja ludności cywilnej. Dowódca GA "Środek" gen. płk Reinhardt rozkaz Hitlera z 22 I przekazał podległemu mu d-cy 4 Armii gen. Hossbachowi. Hossbach zrozumiał go jako sygnał do generalnego odwrotu swoich sił na zachód. Dowódca 4 Armii nawet nie myślał o samotnej obronie przygotowanych umocnień w rejonie Giżycka, Pisza i Szczytna, nie godząc się na odegranie roli drugiego Paulusa i powtórzenie Stalingradu. OKH i Hitler uważnie obserwowali działania 4 Armii, atmosferę podgrzewały telefony przerażonego gauleitera Prus Wschodnich E. Kocha, który prawidłowo odczytywał zamiary Hossbacha i Reinhardta.

Czytaj więcej...

Kanał Jegliński

kanal_wlotKanał Jegliński ma długość 5250 m. Łączy jezioro Roś z jeziorem Seksty, uważanym za naturalną zatokę Śniardw. Został pobudowany w XIX stuleciu, jako realizacja wcześniej snutych planów, zakładających połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z Królewcem.

Czytaj więcej...

Zmiany terytorialne Powiatu Piskiego po 1945 roku

mapa1Opracowanie niniejsze ma na celu ukazanie zmian obszaru Powiatu Piskiego w odniesieniu do jego granic zewnętrznych.  W podziale wewnętrznym powiatu następowały również znaczne zmiany związane z reformami administracyjnymi ale zagadnienie to wymaga odrębnego opracowania, tutaj zmiany te ujęto jako tło ogólnych przeobrażeń terytorium Powiatu Piskiego.

Czytaj więcej...

Ocalić od zapomnienia

Pisz – tzw. „ Mogiła Grenadierów”
 
mapa_luty_pisz_1915
Mapa ataku 7 lutego 1915 r.

Po ustabilizowaniu się frontu na okres zimowy (listopad-luty 1914 r.) w dniu 7 lutego 1915 r. rozpoczęła się ofensywa niemiecka znana pod nazwą "II Bitwy na Jeziorach Mazurskich" lub "Bitwy Zimowej" (Winterschlacht). Były to najcięższe walki okresu I wojny, jakie stoczono na terenie naszego powiatu. W pierwszej fazie zaciętych walk na przedmieściach Pisza poległo wielu żołnierzy. Cmentarz wojenny założono przy ul. Olsztyńskiej (do 1945 r. ul. Grenadierów). Pochowanych zostało 50 żołnierzy z 4 Regimentu Grenadierów. Dnia 15 października 1924 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę pomnika. Pomnik odsłonięto 8 lutego 1925 r. w 10-tą rocznice bitwy.

 
 
Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.