Poszukiwacze Historii i las pełen tajemnic

W sobotę 13 maja w piskich lasach można było spotkać niecodziennych gości - ekipę filmowców realizujących kolejny program "Poszukiwacze Historii". Autorzy programu Olaf Popkiewicz i Piotr Wiznerowicz zostali zaproszeni przez członków Stowarzyszenia Historycznego "Piska Pozycja Ryglowa" do wspólnego poszukiwania artefaktów z drugiej wojny światowej.

Celem poszukiwań było odnalezienie szczątków zniszczonego sprzętu bojowego. Z ustaleń członków stowarzyszenia wynikało, że sprzęt taki mógł znajdować się w okolicach Pisza, określiliśmy więc miejsca poszukiwań i po uzyskaniu stosownych pozwoleń od właściciela terenu oraz konserwatora zabytków, przeprowadziliśmy prace poszukiwawcze w terenie. Odnaleźliśmy wiele elementów poszukiwanego sprzętu, który po konserwacji będzie wyeksponowany w schronie Regelbau 502 przy ulicy Nidzkiej — mówi Sławomir Wolski ze Stowarzyszenia Historycznego "Piska Pozycja Ryglowa".
Całość prac była dokumentowana przez filmowców, a efekty wspólnej pracy piskich miłośników historii oraz ekipy "Poszukiwaczy historii" będzie można niebawem obejrzeć w jednym z najbliższych odcinków programu.

Foto archiwum: RemesFoto
Foto archiwum: RemesFoto

Źródło: pisz.wm.pl

Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.