Baranowo - cmentarz wojenny

baranowo cmentarz
W sobotę 26 listopada prowadziliśmy prace przy zabezpieczeniu zdewastowanego pomnika na cmentarzu wojennym w nieistniejącej wsi Baranowo, gmina Biała Piska.
Jest to pokłosie naszych wcześniejszych rozmów i ustaleń z Burmistrzem P. Wojciechem Stępniakiem. Niska temperatura i silny wiatr nie odstraszył uczestników. Wszyscy wcześniej zadeklarowani uczestnicy po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć i stawili się do wspólnej pracy. Wspomagał nas dzielnie wolontariat: Państwo Renata i Mirosław Gworek z Głodowa, oraz jak zawsze niezawodny Paweł Leszczyński. Bardzo sprawnie oczyściliśmy teren pomnika z porastających tam krzewów i śmieci. Po zakończenie prac z poczuciem dobrze wykonanej pracy odpoczęliśmy przy ognisku. Dopiero wtedy przyszedł czas na refleksję i trzeźwy osąd naszego zamierzenia, że oczyszczenie to dopiero początek prac. Teraz przychodzi czas na stworzenie dokumentacji do odtworzenia pomnika, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a także znalezienie partnera strategicznego do odbudowy pomnika.
 
Foto archiwum: RemesFoto
Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.