Nowy eksponat

bunker
Stowarzyszenie pozyskało nowy zabytek do swojej ekspozycji fortyfikacyjnej. Unikatowy schron wartowniczy tzw. "Einmann Bunker", który dotarł do nas z Elbląga i jest wynikiem współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Poszukiwawczym "DENAR".
Schrony tego typu występowały dość często i były instalowane w czasie wojny na terenie wielu zakładów przemysłowych, stacjach kolejowych i innych obiektach ważnych dla gospodarki Niemiec. Przeważnie były to konstrukcje żelbetonowe (taki schron znajdował się na peronie piskiego dworca PKP jeszcze w latach siedemdziesiątych).
Pozyskany schron jest stalowy, a takich było zdecydowanie mniej. Poza tym nie mieści się w istniejącej typologi, być może jest to produkt Elbląskiej Stoczni "Schichau", która w czasie wojny produkowała wiele sprzętu dla niemieckiej armii.
Sprawne przewiezienie schronu i jego posadowienie obok schronu Regelbau 502 przy ulicy Nidzkiej nie byłoby możliwe bez bezinteresownej pomocy firm, którym serdecznie dziękujemy z pomoc:
  • "SKLEJKA-PISZ" PAGED Spółka Akcyjna
  • N.E.T. WOOD. Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Pisz.
W najbliższym czasie stowarzyszenie planuje wydobycie jeszcze jednego "mikro" schronu. Tym razem będzie to schron bojowy dla jednego żołnierza tzw. "Kochbunker" - ostatni zachowany w całości schron tego typu na terenie Pisza. Po wydobyciu i konserwacji, on również będzie stanowił część ekspozycji fortyfikacyjnej przy schronie Rb 502.
Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.