Pomniki Wojenne

panorama

 

 

Kriegerdenkmäler - Pomniki Ku Czci Poległych

O historii I Wojny Światowej w Prusach Wschodnich mówi się i pisze bardzo mało. Lata te nie wiążą się bezpośrednio z życiem naszych matek i ojców, przybyłych na te ziemie po 1945 roku. Dla wielu z nich był to trudny okres panowania nazistowskiej ideologii, o którym chcieliby jak najszybciej zapomnieć i wymazać z pamięci. W czasie I Wojny Światowej wojska niemieckie straciły ponad 2 miliony żołnierzy, przy ogólnej liczbie ponad 7 milionów rannych, zabitych i zaginionych. Z każdej wsi lub miasta zginęło przynajmniej kilka, kilkanaście osób i to im, w prawie każdej wsi, mieście, na terenach przykościelnych i w miejscach stoczonych bitew stawiano Pomniki Ku Czci Poległych mieszkańców tych ziem.

Po 1945 roku zamieszkująca tutaj ludność Niemiecka została wysiedlona lub zaginęła w zawierusze II wojny światowej . Dla wielu nowo przybyłych mieszkańców niemieckie pomniki utożsamiane były z wrogami, najeźdźcą i z tego zapewne powodu często były niszczone, by ślad po takich miejscach poszedł w niepamięć. Niektóre zagospodarowywano, przebudowywano i zmieniając ich przeznaczenie służą do dnia dzisiejszego. Inne przez dziesiątki lat nie konserwowane ulegały samoistnej degradacji. Obecnie pozostało po nich miejsca zakrzaczone i zaśmiecone odpadkami. Do dzisiaj niezniszczonych pomników przetrwało niewiele. Nadal, mimo upływu około siedemdziesięciu lat od zakończenia II wojny światowej i blisko stu lat od zakończenia I wojny światowej, oraz 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, niemieckie pomniki są nam obce i trudne do zaakceptowania. Nadal są niszczone lub ulegają samoistnej degradacji.

 

"Za życia wrogowie, po śmierci równi"

Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.