Widowisko historyczne - Bitwa o most

 Bitwa o most

Kilkudziesięciu zapaleńców z grup rekonstrukcyjnych „WOLF” oraz „Jack of Diamonds” przy współudziale członków Stowarzyszenia Historycznego „Piska Pozycja Ryglowa” zgotowało mieszkańcom Pisza widowiskowe starcie wojsk niemieckich i amerykańskich.

Niedzielne popołudnie, 15 września, przyciągnęło do parku miejskiego przy moście kolejowym w Piszu liczne grono widzów. Wszystko za sprawą drugiej już w tym roku rekonstrukcji historycznej zorganizowanej i przeprowadzonej na terenie Pisza ukazującej epizody toczących się w trakcie II wojny światowej walk. W styczniu bieżącego roku mieszkańcy Pisza i okolic mieli okazję obejrzeć rekonstrukcję walk o Pisz toczących się pomiędzy nacierającymi wojskami radzieckimi i cofającymi się Niemcami. Tym razem, odtworzone walki przedstawiały starcie pomiędzy oddziałem zwiadowczym 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej , a broniącymi się oddziałami Fallschirmjäger i SS na zachodniej granicy Niemiec. Starciu, które miało miejsce na obu brzegach Pisy obok gęstej palby karabinowej towarzyszyły liczne wybuchy nadające rozgrywającym się scenom realizmu. Walczące strony, wykorzystując obok broni ręcznej i maszynowej również działa, moździerze i granatniki ręczne, nie chciały dać za wygraną. Po niepowodzeniu próby przeprawy przez rzekę pontonem, Amerykanie ruszyli do szturmu na most, jednak powstrzymał ich silny ogień broni maszynowej. Ostatecznie, niemieckim saperom udało się odpalić założone na moście ładunki wybuchowe uprzednio biorąc do niewoli dwóch spadochroniarzy amerykańskich. Wraz ze zniszczeniem mostu starcie dobiegło końca. Po krótkiej przerwie, potrzebnej do zneutralizowania niewypałów, oraz prezentacji poszczególnych grup uczestniczących w rekonstrukcji, każdy chętny mógł z bliska obejrzeć wykorzystany w rekonstrukcji sprzęt i porozmawiać z żołnierzami walczących stron.

Kolejna przeprowadzona w Piszu rekonstrukcja pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszą się tego typu przedsięwzięcia. Obok niezmiernie widowiskowego charakteru, który wiernie oddaje realizm minionych wydarzeń, jest to niewątpliwie swoista „żywa” lekcja historii, która można mieć nadzieję częściej będzie gościć w Powiecie Piskim.

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Piszu

Fotorelacja: RemesFoto

 

Składamy podziękowania współorganizatorom za pomoc w organizacji widowiska:

- Urząd Miejski w Piszu,
- Starostwo Powiatowe w Piszu,
- Nadleśnictwo Pisz,
- Piski Dom Kultury,
- Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe-Stacja Łupki,
- Straż Miejska w Piszu,
- Stowarzyszenie Joannici - Dzieło Pomocy Oddział Miejscowy w Piszu.
 
Widowisko Historyczne sfinansowano ze środków Gminy Pisz i Powiatu Piskiego przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.
Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.