Robert Kempa o "Wielkiej wojnie 1914/18"

Szlak 1 wojna światowa

Za rok przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Na jesieni 2012 r. Urząd Marszałkowski w Olsztynie zorganizował konferencję dla przedstawicieli lokalnych samorządów w sprawie przygotowywanego projektu wspólnego produktu turystycznego, jakim mógłby się stać szlak turystyczny związany z wojennymi wydarzeniami.

Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski, ale niebagatelne znaczenie może mieć dla naszego regionu, gdyż tu przecież rozgrywały się jedne z ważniejszych operacji militarnych w latach 1914-1915 r. Autorami projektu na poziomie Warmii i Mazur są historycy - dr Robert Kempa z Giżycka oraz prof. Wiesław B. Łach z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Aby ideę szlaku przybliżyć mieszkańcom powiatu piskiego, 4 lutego 2013 r. Muzeum Ziemi Piskiej zaprosiło Roberta Kempę na spotkanie poświęcone projektowemu przedsięwzięciu. Giżycki historyk zaprezentował referat pt. Szlak frontu wschodniego I wojny światowej. Wielkie Jeziora Mazurskie w przededniu rocznicowych wyzwań, w którym m.in. wyłożył  własne założenia do projektu, wskazując na mocne atuty, jakim dysponują w tym względzie okoliczne samorządy - ciekawe obiekty militarne z dwóch wojen światowych, pierwszowojenne cmentarze, potencjał ludzki i organizacyjny w postaci muzeum oraz działających od lat stowarzyszeń, zajmujących się zarówno historią jak i rekonstrukcją dawnej infrastruktury militarnej, bliskość przyciągającej turystów Twierdzy Boyen oraz – co przecież ma niebagatelne znaczenie  - lokalizacją właśnie nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi bitwy zimowej w lutym 1915 r. która miała wpływ na przebieg i rezultat zmagań wojennych w Prusach Wschodnich.

 Żeby te atuty wykorzystać, konieczne wydaje się doprowadzenie do bliższej współpracy strony społecznej i samorządowej w poszczególnych gminach oraz w strukturze poziomej, między sąsiadującymi samorządami. Pierwszym krokiem do tego typu działań było właśnie zorganizowanie spotkania w Muzeum Ziemi Piskiej z udziałem R. Kempy, lokalnych historyków, społeczników, samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za promocję. Być może wkrótce dojdzie do spotkań „roboczych”, służących wypracowaniu takiego współdziałania w kontekście zbliżającej się rocznicy.

 Ponadto MZP planuje zorganizowanie w przyszłości kolejnych wykładów historyków, specjalizujących się w dziejach Wielkiej Wojny, aby spopularyzować wydarzenia sprzed stulecia i upowszechnić wiedzę na temat militarno – politycznych i społecznych skutków tego pierwszego wielkiego konfliktu XX wieku (wb).

szlak 1 wojna światowa

Proponowany przebieg szlaku turustycznego po miejscach pamięci z okresu I wojny światowej

w województwie warmińsko - mazurskim.

 

Tekst z: Piszkulturalnie.pl

Foto z serwisu miejskiego: pisz.pl

Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.