Ofensywa zimowa 1945

zima 1945Po przełamaniu przez 2 Front Białoruski taktycznej strefy obrony nad Narwią, 22 I 1945 roku Hitler zezwolił na częściowe wycofanie się i obsadzenie pozycji obronnych w głębi Prus. Wcześniej rozpoczęła się spóźniona ewakuacja ludności cywilnej. Dowódca GA "Środek" gen. płk Reinhardt rozkaz Hitlera z 22 I przekazał podległemu mu d-cy 4 Armii gen. Hossbachowi. Hossbach zrozumiał go jako sygnał do generalnego odwrotu swoich sił na zachód. Dowódca 4 Armii nawet nie myślał o samotnej obronie przygotowanych umocnień w rejonie Giżycka, Pisza i Szczytna, nie godząc się na odegranie roli drugiego Paulusa i powtórzenie Stalingradu. OKH i Hitler uważnie obserwowali działania 4 Armii, atmosferę podgrzewały telefony przerażonego gauleitera Prus Wschodnich E. Kocha, który prawidłowo odczytywał zamiary Hossbacha i Reinhardta.

Już 23 I Hitler odwołał swoje rozkazy, nakazując obronę wschodnich rubieży Prus "do ostatniego żołnierza". Rozkaz przyszedł za późno, bowiem w tym czasie ewakuowano już przez Pisz, Orzysz i Giżycko większość sił 4A. Odwrót przeprowadzono skrycie, myląc całkowicie Armię Czerwoną. W Piszu ostatnie oddziały osłonowe wysadziły w powietrze mosty i zatopiły w rzece niepotrzebną amunicję i broń. W tym czasie Rosjanie opanowali już Szczytno oraz Olsztyn i przechwytywali wysłane tam niemieckie eszelony. Do 25 I czołówki rosyjskie pojawiły się w pasie Biała- Pisz- Karwica- Rozogi. W nocy 26/27 I ostatnie oddziały osłonowe oderwały się od Rosjan i porzuciły umocnienia szczycieńskie w rejonie Spychowo-Ruciane. Saperzy niemieccy niszczyli za sobą dalsze mosty i wiadukty na drogach, utrudniając Rosjanom przejście do pościgu. Sam dowódca 2 Frontu Białoruskiego Rokossowski przyznał, że gdyby 50 Armia nie stała dwa dni przed opuszczonymi okopami niemieckimi nad Narwią i Pisą, operacja wschodniopruska mogłaby skończyć się szybciej i bez większych problemów. Przekraczając 24 I 1945 roku dawną granicę pod Wincentą, dowodzący tą armią gen. Bołdin urządził uroczysty apel wydając rozkaz bezwzględnej zemsty i odwetu. Później zamiast wejść do natarcia na zachód, wykonywał wielkie "manewry oskrzydlające" w rejonie Pisza i Ełku, "zaciskając pierścień okrążenia" wokół nieistniejących wojsk niemieckich. Za te żałosne występy został ukarany i wkrótce stracił stanowisko. Wściekłość i furię wyładował generał na opuszczonych mazurskich miastach, leżących w pasie działania jego armii. Chcąc wykazać Rokossowskiemu "ciężkie walki z dużymi siłami niemieckimi" bombardowano i podpalano Pisz (samoloty atakowały zapewne pozostawione drewniane makiety) Orzysz, Ełk, nawet ponad przyjętą wówczas radziecką "normę" dla miast wschodniopruskich.

Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.