Renowacje mogił w Karwiku

P1460922
5 lat temu rozpoczęła się historia ekshumacji zniszczonej mogiły 4 żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej na terenie wsi Karwik.
Oto historia pewnej mogiły, która miała szczęśliwe zakończenie kilka dni temu.
 Jak ustaliśmy na początku lat 90-tych XX w. dawni właściciele posesji w Karwiku, sprzedali gospodarstwo nowemu właścicielowi. Nowy gospodarz w pierwszej kolejności robiąc porządki na swojej posesji, zniszczył mogiłę 4 żołnierzy niemieckich poległych w lutym 1915 r. podczas tzw. "Winterschlacht" (Bitwa zimowa). W 2007 r. postanowiliśmy zgłosić mogiłę do Fundacji "Pamięć" w celu przeprowadzenia prac sondażowo-ekshumacujnych. Procedurę rozpoczął Urząd Miejski w Piszu. Jednakże w trakcie okazało się, że nowy właściciel posesji nie wyraża zgody na przeprowadzenie powyższych prac. Machina urzędnicza toczyła się dokładnie 3 lata. Nie pomagały prośby, groźby itp. Ostatecznie groźba złożenia doniesienia do prokuratury o przestępstwie zniszczenia i zbeszczeszczenia mogiły wojennej, skłoniła właściciela do poddania się i wydania zgody na prace ekshumacyjne.
W między czasie okazało się, że oprócz wcześniej odnalezionego, zakopanego nagrobka w formie betonowego krzyża, odkopano również nagrobek w formie betonowej płyty nagrobnej.
P1910742 P1910760 P1580510
Kwietnik na mogile Odnalezione nagrobki Odnalezione nagrobki
 
Na płycie ujawniliśmy dane trzech żołnierzy niemieckich z 8 kompanii 45 Pułku Piechoty poległych w dn. 09 lutego 1915 r.
1. Rezerwista Berthold Mappner,
2. Rezerwista Eduard Derwold,
3. Rezerwista Ernst Klemp.

Na krzyżu ujawniliśmy dane jednego żołnierza z 8 kompanii 45 Pułku Piechoty poległy w dn. 09 lutego 1915 r.
1. Podoficer Erich Kühn.
 
W dn. 8 - 9. 07. 2010 r. grupa ekshumacyjna z Firmy Macieja Milaka ze Zduńskiej Woli na zlecenie Fundacji "Pamięć" przeprowadziła prace sondażowo - ekshumacyjne przy tej mogile.
W trakcie tych prac ujawniono i ekshumowano szczątki 3 żołnierzy, prawdopodobnie tych, których nazwiska są na płycie betonowej. Niejasne jest do tej pory, gdzie są szczątki jednego żołnierza lub też skąd pochodzi drugi nagrobek w formie betonowego krzyża.
Szczątki ekshumowanych żołnierzy pochowane zostały na cmentarzu w Bartoszach koło Ełku.
W trakcie ekshumacji ujawniono elementy wyposażenia mundurowego i osobistego poległych żołnierzy:
P1910773 P1910779 P1910714 P1340458
W trakcie ekshumacji Lusterko z Nienburga Guzik z munduru Hak mundurowy
Następnie zabezpieczyliśmy oba nagrobki i szukaliśmy miejsca umieszczenia ich w godnym miejscu i upamiętnienia historycznych wydarzeń sprzed prawie 100 lat. Rozważaliśmy dwie lokalizacje do umieszczenia odnalezionych nagrobków, na dawnym cmentarzu wiejskim w Karwiku i przy mogile poległego w tym samym okresie żołnierza niemieckiego w okolicach śluzy Karwik. Ze względów proceduralnych i dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Pisz (właściciel terenu) uzyskaliśmy zezwolenie na umieszczenie nagrobków w formie mogiły symbolicznej przy mogile w okolicy śluzy Karwik.
karwik sluza karwik sluza1 karwik sluza2
Mogiła przed 2007 r. Mogiła w 2007 r. Po renowacji w 2007 r.
W grudniu 2011 r. po uzyskaniu zezwolenia z Nadleśnictwa Pisz, członkowie naszego stowarzyszenia umieścili odnalezione nagrobki ze zniszczonej mogiły, przy mogile poległego żołnierza niemieckiego w okolicach śluzy Karwik .
IMG 1358 IMG 1359 IMG 1362 IMG 1365
Prace montażowe Prace montażowe Prace montażowe Po zakończeniu pracy
IMG 1368 P1350507 P1350504 P1350500
Mogiła w 2011 r. Mogiła po renowacji Sierpień 2012 r. Tablica informacyjna
Przy tej okazji wykonaliśmy również w niewielkim zakresie renowację mogiły 2 poległych żołnierzy niemieckich na tzw. "Księdzówce" przy drodze leśnej Karwik - Niedźwiedzi Róg (malowanie literek na nagrobku).
Pochowani to:
1. Muszkieter Karl Kühlmann z 45 PP poległy 7 lutego 1915 r.
2. Muszkieter Fritz Schambrotzki z 45 PP poległy 7 lutego 1915 r.
ksiedzowka ksiedzowka1   P1350541 P1350542
Mogiła  przed renowacją w 2005 i 2007 r.                Po wykonaniu renowacji w sierpniu 2012 r.
 
I tak w ten oto sposób zakończyła się długa historia odnalezienia zniszczonej mogiły poległych żołnierzy niemieckich w "Wielkiej Wojnie 1914/1918 r."
 

Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy:

1. Mieczysławowi Raczyńskiemu z naszego Stowarzyszenia i Pani Elżbiecie Winek z Urzędu Miejskiego w Piszu za zaangażowanie i wytrwałość w doprowadzeniu  do szczęśliwego końca ekshumacji mogiły żołnierskiej w Karwiku,

2. Panu Robertowi Trąbce i Pani Elżbiecie Maszkiewicz, Nadleśniczemu oraz Zastępcy Nadleśniczego z Nadleśnictwa Pisz za współpracę, życzliwość w działaniu i częściowe sfinansowanie renowacji mogił.

3. Dziękuję również moim kolegom ze Stowarzyszenia za zaangażowanie i pomoc w przeniesieniu nagrobków do obecnego miejsca.

Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.