Ul. Wojska Polskiego, d. Johannisburgstraße

Na peryferiach miasta znajduje się Cmentarz Wojenny
z okresu I wojny światowej, głównie walk o Orzysz i okolice w 1914-15 r.
Pochowanych jest 87 żołnierzy niemieckich i 124 żołnierzy armii rosyjskiej.
Uroczyste otwarcie cmentarza odbyło się 2 czerwca 1918 r.